Frekvenser GSM 2G 3G 4G LTE Förklaringar

I Sverige tilldelas frekvensband för GSM 2G, 3G och 4G LTE av PTS, Post och Telestyrelsen, PTS tilldelar operatörerna eller operatörernas nätbolag ett så kallat blocktillstånd, ett teknik och tjänsteneutralt frekvenstillstånd för att bygga deras mobilnät. Genom att lämna öppet för val av teknik räknar PTS med att en innehavare nyttjar bandet optimalt också för att operatörerna även har möjlighet till snabbare anpassning när ny teknik tas fram.

FREKVENSBAND FÖR MOBILT BREDBAND

Idag ställer inte PTS något krav på operatörerna deras utbyggnadstakt eller täckning vilket grundar sig i att det inte finns någon vits att operatöerena bebygger band som inte har någon efterfrågan. I vissa frekvensauktioner har PTS ställt sådana krav men generellt tilldelas banden utan krav på utbyggnad. I förteckningen nedan ser du vad banden används till idag.

4G BAND I SVERIGE

4G byggs i rasande takt, just nu finns 450 MHz, 800 MHz, 900 MHz och 2 600 MHz i drift. 1800 MHz finns som stödband och till exempel Telia bygger ut detta band löpande där GSM-basstationer omvandlas till 4G-basar. 4G finns på 2100 MHz i mindre skala på ett begränsat antal platser. 700 MHz är ett band som just nu utreds som 4G-band i Sverige. Dessa band kallas även LTE-band 3 eller LTE-band 7, i denna förteckning kan du läsa mer om de olika LTE-banden.

 

FREKVENSBAND SOM ANVÄNDS I SVERIGE

Dessa frekvensband användes av de svenska operatörerna

 

 FREKVENSBAND NEDAN SOM ANVÄNDS

 

FREKVENSER gsm 2g 3g 4g lte 5g
 
  NET 1 TRE TELENOR TELE2 TELIA
450 MHz X - - - -
700 MHz     Tilldelas 2018    
800 MHz - X X X X
900 MHz - X X X X
1800 MHz - X X X X
1900-1905 MHz     Under tilldelning    
2010-2025 MHz     Under tilldelning    
2,1 GHz - X X X X
2,3 GHz     Under tilldelning    
2,6 GHz - X X X X
3,4-3,6 GHz    

Kommande 5G-band