Installationsanvisning och produktinfo SWEBOOST Repeater

INSTALLATIONSANVISNING

SWEBOOST 5000-serien SMART LTE 4G 800MHz, 4G 900MHz, 4G 1800MHz Repeater

Läs detta innan installation påbörjas:

1. Inomhusantennen anslutes på höger sida vid inomhusporten på repeatern, mobilsignal-förstärkaren.

2. Installera ytterantennen utomhus. Denna modell är en sk. Smart (känner av sin egen ytterantenn och justerar automatiskt)
Ju längre avstånd från mobilsignal-förstärkaren desto bättre. Det medföljer 20 meter standard 4 mm koaxialkabel (uppgradera gärna till 8 mm rekommenderas) som monteras mellan yttre
antennen & mobilsignal-förstärkaren. Monteras på taket/eller fönstret/eller balkong där du hittar bästa signalstyrka.
Ytterantennen har en öppningsvinkel på 30 grader (krav från operatörer att antennen har liten vinkel). För att få reda på
vart antennen skall riktas, kontakta operatören (teknisk kundtjänst), säg att ni behöver gradtal på master i området för
ansökan av användning av Repeater.


Tel kundtjänst:  Telefon nedan till operatören
Telia:         Tel:90200 
                      för 4G 800, 1800 MHz
Telenor:   Tel: 020-222222          för 4G 900, 1800 MHz
3 (TRE):   Tel: 0771-735300         för 4G 800, 900, 2100 MHz
Tele2:       Tel: 077-2252525           för 4G 900, alt 900 + 1800MHz MHz                                        

3. "SIST" kopplas nätadaptern och strömmen på! Anslut adaptern uppe till vänster på förstärkaren. 
OBS! KOPPLA ALDRIG STRÖM INNAN ÖVRIG INSTALLATION ÄR GJORD! Utrustningen kan gå sönder.

4. Väggfästen finns för fastsättning av mobilsignal-förstärkaren.

KABELN Koaxialkabeln i standard lilla paketet är 20 meter lång och med fördel används all kabel, men kan rullas ihop vid behov. Man kan ej klippa kabeln! 
Placering av uteantennen; ju högre upp desto bättre signal generellt.

Koppla ur utrustningen vid åskoväder. Först slås strömmen av, sedan måste även ytterantennens kabel, koppling till repeatern
kopplas ur. Viktigt! Glöm inte att koppla tillbaka anslutningen (ytterantennens kabel) till repeater före du slår på strömmen igen.
(åskskydd finns att köpa till som tillval)

Optimal signal utomhus ligger på -45 dBm (5 (alla) staplar). Helst skall signalen ligga på max -95 dBm eller lägre siffror för att kunna
förstärkas med bra resultat (2-3 staplar/ i mobilen). När signalen ligger på minus -85 till -95 dBm eller sämre visas bara 3 streck i diplayen.
Förstärkning sker även då men visas inte (beror på att signalen är relativt svag). Enheten är smart och aktiveras vid inkommande
och utgående samtal annars går den ner i sleep mode. För att se signalen finns appar, för Android ex. ”Cell signal strength” och
för Iphone finns programmet ”Field Test”. Du når Field test mode genom knappsatsen under ”Telefon”. Öppna ”Telefon” samt välj  
”Knappsats”. Slå in följande genom nummerkombination: *3001#12345#* +samt avsluta med "Ring". Därefter öppnas programmet
”Field Test”. Ställ in din telefon på 4G under mätning man kan också gå in på operatörens täckningskarta för att se vilken signal 4G
signal som finns att tillgå på er adress.

Kontakta oss gärna vid frågor gällande installationen eller/och om ni tänker utföra/göra en större installation, täcka
en större yta med många tak/inomhusantenner.
___________________________________________________________________________________________________________________

PRODUKTINFORMATION

MODELLER:  70 dB gain med 16, 20 eller 24 dBm output

Telia               4G       
Telenor           4G        
3 Tre              3G/4G                        
Tele2               4G   

Enheterna är bandselektiva, godkända av operatörerna och är tillverkade enligt PTS (Post & Telestyrelsens regler).
Tillstånd från operatören krävs för att få använda utrustningen.
Ansökan finns i menyn "Ansökningsblanketter" eller på operatörernas hemsidor. Vi hjälper er, kontakta oss vid frågor!

____________________________________________________________________________________________________________________

FUNKTIONER REPEATER SWEBOOST 5000-serien

 • ”Full smart”/Intelligent enhet som visar alla parametrar för systemet *. Upptäcker fel i enheten automatiskt och ger motsvarande lösning.
 • ​Automatisk avstängning av strömförsörjningen på skärmen när ingen operation pågår.
 • ​Upptäcker automatiskt avståndet mellan mottagningsantennen och reläantennen, för att undvika att enheten kommer i rundgång.
 • Automatisk justering av systemförstärkningen.
 • Höghastighet digital ALC system.
 • LCD-skärm input/output som visar verklig signalstyrka.
 • Automatisk dvala när ingen användning/aktivitet pågår. Enheten kommer automatiskt växla till ”operational” omedelbart när aktivitet pågår.
 • Automatisk avstängning av Uplink när enheten upptäckter rundgång.
 • Uplink buller reduktion.
 • Liten storlek, låg vikt, snygg, hög förstärkning, låg effektförlust.
 • ​Super intelligent display för att styra installationen och göra den enkel.