Vanliga frågor

Vilka tekniska krav har operatörerna?

 • Repeatern måste vara tillverkad och inneha nya RED direktivet CE-märkt/godkänd,  uppfylla ha godkänd RoHS.
 • Repeatern MÅSTE vara bandselektiv det vill säga, anpassad för att förstärka endast en operatörs band åt gången (19,80/20 MHz bandbredd). Antingen fysiskt låst till ett frekvensband eller en repeater där man kan välja operatörens specifica frekvensband. Gällande Telia & TELE2 så har dom samma 3G frekvenser samt Telenor & TELE2 liknande 2G Frekvenser.
  Alla repeatrar (även kallade mobil-boosters) som förstärker flera operatörers band samtidigt eller till och med. flera olika frekvensband kommer automatiskt att  nekas tillstånd av operatören. Läs också mer om riskerna att köra med olagliga repeatrar nedan. 
  Tele2 och Telia erbjuder också möjlighet att söka tillstånd på 2G 900 MHz bandet om man inte har täckning på 3G 2100 MHz. ( Telenor kan man alltid kontrollera möjligheten till att få använda 900 MHz med respektive operatör (TRE använder EJ 2G 900MHz )
 • Vissa operatörer kräver också att man har en repeater som täcker alla fyra bärvågor (carriers) på operatörens frekvensband. Det vill säga att repeater täcker alla band 19,80/20 MHz.  
  Minimumkravet operatörerna kräver är att Repeater täcker bärvågor / carriers parvis det vill säga 1+2 alternativt 3+4. Man får inte täcka in endast en eller til exempel tre stycken (5MHz eller 15MHz bandbredd får alltså inte användas)
 • På 900 MHz bandet  är det olika frekvensbredder som gäller för olika operatörer och därför måste man ha en repeater som går att justera frekvensbredden. Operatören kan även besluta om man vill ge fullständig tillåtelse att köra hela deras 900 MHz band eller bara en del av bandet (alltså till exempel endast GSM eller endast 3G)
 • Kravet finns också att du skall använda en yttre antenn (donörantenn) som maximalt har en strålningsöppningsvinkel på mindre än 30°. Helst under 20° för att inte riskera att peka på flera basstationer samtidigt. Detta är särskilt viktigt när du har långt till basstationen. 
  Rundtomstrålande yttre antenner godkänns EJ. Större öppningsstrål öppningvinkel kan ibland godkännas när du har kort distans till din närmaste basstation och det för övrigt endast finns enstaka andra alternativa basstationer inom räckhåll.
 • ÖVRIGA KRAV
 • Repeatern skall och bör installeras fackmannamässigt
  Det innebär att om du vill installera själv så skall du ha läst på tillräckligt för att kunna göra en korrekt installation. Om du känner att du kan följa vår installationsguide så är det inga problem för en privatperson att installera en repeater i ett hem eller mindre kontor.
  Känner du dig osäker så rekommenderars att du använder dig av en installatör.
 • Du måste ha beviljats tillstånd från operatören innan du kan aktiverar din repeater.
 • OBS! Operatörerna kan neka dig tillstånd eller kräva att du använder en specifik typ av utrustning på grund av lokala omständigheter. Varje repeatertillstånd bedöms individuellt.

Varför får jag bara köra ett operatörsband i taget?

Operatörerna godkänner bara ett operatörsband per repeater. 
Och detta beror på att om du täcker in flera operatörers frekvensband så är det mycket stor risk att du stör ut något eller flera operatörernas nät. Du måste dessutom använda en riktantenn med låg öppningsvinkel max 30 grader (15-20 grader om nära till flera basstationer) och om operatörerna inte sänder från exakt samma mast får du garanterat problem. 

Varför skall jag söka tillstånd

Post & telestyrelsen som ansvarar för radiofrekvenserna i Sverige har satt som krav att du skall söka tillstånd hos din operatör innan du driftsätter din repeater.

En av de viktigaste är att din operatör kan kontrollera att det inte finns för många repeaters per basstation och de noterar in i sina system vart alla repaters är installerade och hur man kommer i kontakt med ägaren i det fall något går fel och det blir störningar.

Om du inte söker tillstånd och din repeater slår ut någons operatörs nät så kan du bli ansvarig för operatörens kostander för felsökning i nätet och det kan bli väldigt kostsamt för den den som orsakat och är ansvarig för störningen.

Din operatörs tekniker brukar även kontrollera basstationens belastning efter utförd installation för att se att du har gjort en korrekt installation som inte stör operatörens nät.

Är det svårt att installera?

Har du självnågon gång installerat en TV-antenn, parabol eller annan antennutrusting så är det inte en Repeaterinstallation speciellt mycket krångligare att installera. Skillnaden är att du inte bör dra så långa kablar som vid TV-installationer eftersom man tappar mycket signalstyrka i för långa kabeldragningar.

SWEBOOST Reperatern är helautomatisk och anpassar sig själv till signalstyrkor vid start.

Men du måste själv mäta signalerna vid yttre antenn och rikta in antennen korrekt (informationen riktningsgrader får du från oss. Normalt något man själv kan göra med till exempel en Android-baserad mobiltelefon (låsa telefonen på 2G alt 3G alt 4G) eller med en handhållen annat mätinstrument.

Antennen bör riktas inom ca 15 grader från optimala riktningen. VI på SWEBOOST ger dig alltid kompassriktning till önskad basstation.

Är du osäker på installationen bör du kontakta en lokal SWEBOOST - installatör som hjälper dig eller kontakta oss direkt.

Måste jag ha en riktantenn? Kan jag inte sätta upp en rundstrålande antenn?

Operatörerna kräver att du använder en riktantenn för att de skall ge dig tillstånd.  Och detta är inte bara för att de vill vara jobbiga mot dig utan att det handlar för dem om att se till att din reperater inte kopplar sig till mer än en basstation. Får din yttre antennen in flera basstationer kommer du att störa de andra basstationerna som också kan höra din repeater.

Man vill ju ofta ha så bra signastyrka in som möjligt för att repeatern skall kunna täcka så mycket utrymme i huset som möjligt. Riktantenner har mycket högre förstärkning och gör att effekten i din repeater mycket högre & bättre.

Måste jag köra största riktantennen?

För maximal effekt samt minimalt med störningar på operatörernas nät rekommenderas alltid dvår stora 14 dBi riktantennen (eller 21 dBi Grid Parabolen vid ytterst dålig mottagning vid yttre antenn).  
Ju mindre eller enklare riktantenner som du väljer ju större är risken att operatören nekar dig tillstånd att starta din repeater. Ett Undantag kan vara om du till exempel behöver ha täckning i ett modernt hus med tjockaa betongväggar och till exempel har värmedämpande isolerade fönster med metallbeläggning och om du har en basstation väldigt nära (men den inte når in genom vägg/fönster). Då kan man i vissa fall välja en mindre riktantenn men dessa är ej billligare att köpa så det finns ingen anledning till detta senario.

Varför kan jag inte använda billiga Mobilförstärkare 3G boosters/repeaters som klarar alla operatörer eller till och med en Repeater som samtidigt klarar 3G + 4G + 2G GSM

Operatörerna kommer aldrig att godkänna en bredbandig repeater / booster som täcker in flera operatörers band eller till och med försärker och repeterar flera olika frekvensband samtidigt.  Risken för att slå ut operatörernas nät med en bredbandig booster / repeater är överhängade. 
Och det kan bli dyrt för dig om om du slår ut en eller flera operatörers nät i området med hjälp av en för dig olaglig repeater/booster.

Wideband boosters / repeaters dual eller trippel band Repeater är dessutom väldigt känsliga om operatörernas utomhussignalen är olika starka. Vilket gör det väldigt svårt att anpassa en wideband booster / repeater för installationer större än enstaka rum.

Det finns mycket dyra digitala repeaters som klarar att hantera multipla riktantenner och flera operatörer på ett säkert sätt men det är saker som kan kostar 100.000 - tals kronor att få installerat och klart.

Säljaren säger att hans bredbandiga booster / repeater är helt laglig!

Ja visst är den det.
Det är lagligt att importera och sälja bredbandiga boosters / repeaters inom EU så länge de är CE-märkta.

MEN eftersom operatörerna inte ger tillstånd för bredbandiga boosters / repeaters blir det olagligt för dig som kund att starta den.
Det finns tyvärr ett antal företag i Sverige som antingen inte känner till lagar och reglerna eller (ännu värre) bara struntar i att informera dig om reglerna för att få sälja mera, de finns till och med företag som påstår att deras Repeater är bandselektiv och lagliga men inte är det! exempel på ett sådant företag är Satpro Satellitproffsen.

Men varför bara 2G GSM 3G? Är inte 4G nyare och bättre?

4G är idag oftast endast för datatrafik. Om du installerar en repeater för 4G så kan du oftast inte ringa med din mobil. 
För 3G där har du både för samtal samt datatrafik i samma teknik.

Om du vill ha 4G datatrafik på kontoret eller hemmet så är det oftast mycket billigare och bättre att installerad en 4G router med extern donörantenn för WIFI.

Jag får bara in 2G eller 3G på 900-bandet. Finns det GSM repeaters för 900MHz?

Operatörerna håller på att ändra mycket på 900-bandet och 1800-bandet som tidigare bara har använts för GSM. Nu innehåller 900-bandet både 4G och GSM eller 3G och GSM beroende på operatör.  Samma sak gäller på 1800-bandet som numera även innehåller 4G.

Bland annat därför vill operatörerna helst att du helt söker repeatertillstånd på 2100 MHz men om du inte har annat än 900 MHz kan operatörena ge tillstånd för 900 MHz (Telia och Tele2 i alla fall. Man kan alltid fråga Telenor) ( Tre har endast 3G och 4G)

Vi tillverkar även 2G GSM 900MHz SWEBOOST Repeater.

Måste jag ha extern antenn? Jag har sett repeaters man kan sätta i fönstret.

Jo, det finns så kallade ICS repeaters man kan sätta i fönstret. Men de kräver bra signalstyrka på insidan av fönstret. Har man dålig signalstyrka på insidan av fönstret eller om man ha moderna värmedämpande glas i fönstren måste man använda en repeater med externa antenner.

Har man bra signalstyrka innanför fönstret så brukar man ju ofta ha fungerande signalstyrka inomhus också...

Operatörerna godkänner EJ dessa eftersom antennen inte riktas in mot basstationen och därmed kan störa flera basstationer.

Kan jag sätta min yttre antenn innanför fönstret?

Om du har vanliga fönster (ej moderna värmedämpande fönster) så finns det inga tekniska problem att montera den yttre antennen innanför fönstret.

Du får absolut inte placera yttre antennen innanför värmedämpande fönster eftersom de fungerar som en "spegel" för radiovågor och reflekterar utsänd signal tillbaka in i rummet. Vid värmedämpande fönster måste man placera yttre antennen utomhus.

Tänk på att om du placerar antennen inomhus så måste du fortfarande rikta den mot basstationen samt att du får betydligt sämre signaldämpning mellan inre och yttre antenn om du har dem i samma rum.

Om du har yttre antennen innanför ditt fönster så måste du förmodligen ha en tjock innnervägg (t.ex. av betong) mellan yttre och inre antennen. Detta kan fungera på kontorsbyggnader eller i lägenheter men förmodligen inte så bra i en villa i trä/lättbetong.

Alternativet i kontor är att man har den inre antennen minst 10 meter från yttre antennen för att undvika rundgång vilket medför att SWEBOOST Repeater skruvar ner effekten alternativt stänger av sig.